تجلیل از پروفسور خدادوست، ثنادیزاده و اعلمی در کنگره سالانه جراحان ایران