غرویان: باید بتوانیم در کل جهان دفاع عقلانی و منطقی از دین پیامبر(ص) ارائه دهیم