رحمتی، بازنده بزرگ این فصل / ستاره‌ای که محبوبیت و جایگاهش را با هم از دست داد