نشست رؤسای قوای سه‌گانه در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد