گزارش مهر ازتاریخچه فوتبال باشگاهی ایران/سپاهان دست‌نیافتنی‌تر شد