مدیرعامل ساماندهی مشاغل شهرداری از فعالیت ۱۱ اکیپ زنده‌گیری سگ در پایتخت خبر داد