آسایشگاه خیریه جدید معلولین غرب گیلان در صومعه سرا به بهره برداری رسید