فهرست تیم ملی فوتبال اعلام شد/پرسپولیسی ها در لیست آماده باش