امیرحسینی: همه از این فوتبال ناراضی‌اند اما می‌ترسند صحبت کنند/ برخی در این فوتبال دنبال کاسبی هستن