اعلام زمان خروج کتاب‌ها از مصلی/ نمایشگاه کتاب تمدید نمی‌شود