ارتش سوریه خط اصلی امدادرسانی «داعش» در ریف حسکه را قطع کرد