همه ما در برابر بعثت رسول گرامی اسلام(ص) مسئول هستیم