در 27 سال سابقه‌ام چنین جوی را ندیده بودم/ متوجه نشدم چه کسی نتیجه بازی سپاهان را گفت