تاکید عربستان بر توافق کامل با آمریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای