بزودی سراغ فیلم سینمایی «تاخیر» می‌روم/در حوزه نوشتن با وسواس عمل می‌کنم