عقیلی: قهرمانی دیروز ما را یاد قهرمان نشدن در سال ۸۷ انداخت/ بعد از ۱۰ سال، جدایی از سپاهان سخت است