حمله به بازیکن فوتبال ونزوئلا حین مصاحبه زنده تلویزیونی