همایش ملی زاگرس و چشم‌انداز آینده در دانشگاه تهران برگزار می‌شود