بخش دیگری از قرارداد برانکو این هفته پرداخت می‌شود