پیام تبریک روسای 32 صنف سینمایی به مدیر عامل جدید خانه سینما