خلیلیان: سپاهان هیچ وقت با کلک قهرمان نشده است/ تجهیزات جشن قهرمانی در اصفهان برای دسته ۳ بود