حزب‌الله خودروی تکفیری ها با ۵۰۰ کیلو مواد منفجره را منفجر کرد