نماینده مجلس: بعثت پیامبر اعظم (ص) مظهر وحدت اسلامی است