خداشناس: حضور در تله فیلم چشمه گنجشک/ایفای نقش افسر جوان در «آشفتگی»