کشته شدن بیش از 150 شبه نظامی طالبان در دو روز گذشته