اورژانس تهران: اخبار مصدوم شدن تماشاگران درشهرآورد پایتخت صحت ندارد