بدتر از مشرکین مکه کسانی هستند که در ماه حرام خانواده‌های یمنی را به عزا می‌نشانند/بیداری و بصیرت سر