جزئیات جان باختن دو شهروند ماهشهری پس از شادی هواداران فوتبال از زبان مسئول اورژانس