عقیلی: قهرمانی دیروز ما را یاد قهرمان نشدن در سال 87 انداخت/ بعد از 10 سال، جدایی از سپاهان سخت است