20 درصد سرانه آموزشی کلاس‌های سوادآموزی، به افراد بی‌سواد شرکت‌کننده اختصاص خواهد یافت / سال جاری 466