مربی تیم ملی بوکس:مشت حنیف به سوشا ارزش «ناک اوت» را داشت!