استاندار آذربایجان شرقی: قدردان متانت و نظم طرفداران تراکتورسازی هستم