اوباما: جنگ سوریه در دوران ریاست جمهوری من پایان نمی‌یابد