سیاست خباثت‌آلود استکبار در منطقه ایجاد جنگ های نیابتی است/ خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود