سیاست خباثت‌آلود استکبار در منطقه ایجاد جنگ‌های نیابتی است/ هر اندازه بتوانیم از مظلوم دفاع خواهیم