وقوع دو فقره تصادف در جاده های استان البرز ۱۰ نفر مصدوم شدند.