امام جمعه شهرری: عید بزرگ مبعث، پیام آور رحمت خداوند بر بندگان است