نزدیکان درجه یک، اگر متهم را پناه دهند به یک دهم مجازات متهم اصلی محکوم می‌شوند