نشست فوق العاده هیات مدیره استقلال فردا برگزار می شود