دیدار و رایزنی سفیر ایران در آنکارا با استاندار و شهردار غازی آنتپ