رئیس سازمان امداد و نجات: سرعت کشتی نجات به دلیل وضعیت جوی کاهش یافته، همه در سلامتند