محافل انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته مصری در زاهدان برگزار می‌شود