یادم نیست بعد از گل به استقلال چطور خوشحالی کردم! | دوستانم می گفتند گل می زنی | باید به الهلال فکر کنیم