وزش باد همراه با گرد وخاک شمال سیستان و بلوچستان را فرا می گیرد