معرفی گوشی متوسط ال جی مگنا / گوشی ویندوزی ال جی لنسنت راهی بازار شد