سرپرست تراکتورسازی: پسر اولیویرا به نیمکت گفت بازی سپاهان مساوی تمام شد!