جرارد: نماندن من در آنفیلد تقصیر مسئولان لیورپول نیست