جمع آوری ۳.۵ میلیون دلار توسط یک استودیوی بازی موبایل توسط عضو سابق اسکوئر انیکس