جان کری: همه تلاش خود را برای نهایی کردن توافق با ...