رهبر معظم انقلاب : ملت یمن و بحرین و فلسطین مظلومند و ما از مظلوم حمایت می کنیم